مطالعات و عملیات زمین‌شناسی

 • مطالعات زمین شناسی با هدف  شناخت واحدهای سنگی، کنترل کننده­ها و زون­های کانی‌زایی
 • راهبری و مدیریت عملیات اکتشافات سطحی در مراحل مقدماتی، نیمه تفصیلی و تفصیلی
 • عملیات صحرایی به منظور تهیه نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی و تکتونیک با مقیاس‌های مختلف

مدلسازی وارزیابی ذخیره:

 • تهیه بانک اطلاعات اکتشافی
 • اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی
 • ترکیب اطلاعات لاگ زمین‌شناسی و آنالیز نمونه ها
 • تفسیر و مدل‌سازی زمین شناسی
 • مطالعات و تحلیل های آماری و زمین آماری
 • تهیه مدل بلوکی زمین‌شناسی
 • درونیابی عیار بلوک ها با روش های زمین آماری اعتبارسنجی نتایج تخمین
 • رده بندی ذخیره بر اساس استانداردهای مرسوم JORC و UN
 • بررسی ریسک زمین‌شناسی در ارزیابی ذخیره

نظارت برعملیات حفاری اکتشافی

 • مدیریت عملیات حفاری
 • لاگینگ مغزه‌ها وآماده‌سازی نمونه‌ها
 • ایجاد بانک اطلاعاتی داده‌های اکتشافی

طراحی معدن

 • طراحی معادن روباز
  • تعیین حد استخراج روباز-زیرزمینی
  • تعیین حد نهایی معدن
  • تعیین حد بهینه معدن از طریق بررسی کاواک های لانه ای
  • تعیین فازهای استخراجی
  • برنامه ریزی استخراج بلند، میان و کوتاه مدت معدن
  • بهینه‌سازی عیارحد بهینه و بهینه سازی استوک پایل های معدن
  • بهینه‌سازی دامپ‌های باطله
  • طراحی جاده های دسترسی
  • تهیه طرح های بلند، میان و کوتاه مدت معدن
  • تعیین الگوی بهینه چالزنی و آتشباری
  • انتخاب ماشین آلات و تجهیزات معدنکاری
  • برآورد نیروی انسانی
  • طراحی سیستم دیسپچینگ

طراحی معادن زیرزمینی

 • انتخاب روش استخراج زیرزمینی مناسب
 • تعیین میزان تولید و عیار حد اقتصادی
 • طراحی بازکننده ها و دسترسی ها
 • طراحی سیستم نگهداری فضاها
 • طراحی سیستم پرکردن
 • انتخاب تجهیزات
 • تعیین الگوی مناسب چالزنی و آتشباری
 • طراحی سیستم‌های بارگیری و باربری
 • طراحی خدمات فنی شامل: سیستم های هوای فشرده، تهویه، آبکشی، روشنایی، تهویه مطبوع و غیره
 • طراحی سیستم های اعلام و اطفاء حریق و مانیتورینگ
 • مدیریت و تحلیل ریسک
 • تهیه طرح سرویس و نگهداری تجهیزات
 • برآورد نیروی انسانی
 • برنامه ریزی تولید و آماده سازی معدن
 • تهیه نقشه های اجرایی و پاسپورتهای استخراج و نگهداری

مطالعات فنی واقتصادی

 • پیش‌بینی قیمت محصول
 • برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی
 • برآورد سرمایه در گردش

تحلیل‌های مالی و اقتصادی

 • تعیین قیمت تما‌م‌شده محصول و نقطه سر‌به‌سری
 • تهیه جدول گردش نقدینگی
 • پیش‌بینی زمان بازگشت سرمایه
 • تهیه جداول سود و زیان
 • محاسبه ‌شاخص‌های مالی شامل: ارزش خالص فعلی،  نرخ بازگشت داخلی و شاخص سود‌آوری
 • محاسبه ‌نسبت‌های مالی و پیش‌بینی ترازنامه
 • تحلیل حساسیت برروی پارامترهای اقتصادی

نظارت برحفاری ژئوتکنیکی

 • طراحی شبکه حفاری ژئوتکنیک و نظارت برحفاری‌ها
 • تهیه نمونه‌های ژئوتکنیکی و انجام آزمایش‌های مختلف
 • اعتبارسنجی داده‌ها و انجام بررسی‌های QA/QC آزمایشگاه

طراحی شیب

 • تهیه نقشه‌های ساختاری و مدلهای سه بعدی مربوطه
 • تعیین پارامترهای رفتاری محیط و تفسیر فعالیت‌های ژئوتکنیکی منطقه
 • مدل‌سازی عددی به روش‌های مختلف
 • تعیین شیب پایدار و ضرایب ایمنی در معادن روباز
 • پیش‌بینی میزان جابجایی و عوامل موثر در پایداری شیب
 • طراحی سیستم‌های کنترلی برای شیروانی‌های مختلف
 • ارزیابی ریسک

مانیتورینگ

 • طراحی سیستمهای رفتارنگاری سطحی و زیرسطحی
 • مدیریت ریسک و آنالیز برگشتی

سقوط سنگ

 • پهنه‌بندی منطقه در دیواره‌های معادن روباز و شیروانی‌های دارای شکست
 • نمونه‌برداری، انجام آزمایش و تعیین پارامترهای رفتاری
 • مدل‌سازی و تحلیل پایداری
 • طراحی سیستم­‌های نگهداری
 • تعیین استانداردهای لازم وکنترل‌های کمی و کیفی
 • نظارت عملیاتی
 • طراحی‌های مهندسی وتهیه نقشه‌های اجرایی

ارائه خدمات  HSE

 • طراحی و اجرای سیستم مانیتورینگ خطرات و تهیه چک لیست‌ها
 • آموزش و اجرای برنامه بررسی حوادث و مدیریت رفتار

مدیریت منابع انسانی  (MC)

 • تامین نیروی انسانی
 • نظارت فنی و مهندسی
 • ارئه خدمات پشتیبانی
 • انجام کنترل‌های کمی و کیفی و بازرسی‌های فنی

کنترل پروژه

 • تهيه برنامه زمانبندي پروژه
 • تهيه ساختار شكست كار يا (WBS) پروژه با محاسبه وزن هر فعاليت
 • تهیه گزارشات پیشرفت کار ماهیانه
 • بررسی تأخیر در بخشهای مختلف پروژه
 • تهیه صورت وضعیت‌های ماهیانه
 • تهيه دستورالعملهای كنترلي پروژه

اجرای سیستم‌های پیشرفته IT درمعادن و یکپارچه‌سازی اطلاعات

 • طراحی و اجرای شبکه درون سازمانی
 • اتوماسیون با هدف دسترسی سریع به اطلاعات و کاهش سیر گردش کار
 • تهیه بانک اطلاعات معادن

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

 • مطالعات زمین‌شناسی و روش‌های اکتشاف ذخایر مس پورفیری
 • مدلسازی وتخمین ذخیره با استفاده ازنرم افزارهای تخصصی مربوطه
 • سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS
 • طراحی و اجرای سیستم های پایدارسازی سقوط سنگ

 

آرشیو

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
عضویت در خبرنامه