معرفی خدمات قابل ارائه

 • ارائه طرح های اکتشافی مقدماتی، نیمه تفضیلی و تفضیلی
 • رقومی سازی نقشه های قدیمی و تهیه نقشه های رقومی جدید
 • انجام عملیات پی جویی و اکتشاف
 • تهیه نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی (بزرگ و کوچک مقیاس)
 • طراحی شبکه حفاری اکتشافی
 • راه اندازی و آماده سازی سایت های حفاری
 • نظارت بر عملیات راه سازی و احداث جاده های دسترسی به سکوهای حفاری
 • نظارت بر عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری و پودری(RC)
 • انجام عملیات انحراف سنجی گمانه ها و تفسیر داده ها
 • لاگینگ و ریلاگینگ مغزه های حفاری (لیتولوژی ،  مینرالوژی و استراکچر)
 • تهیه و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
 • طراحی و تجهیز کارگاههای آماده سازی نمونه
 •  آماده سازی و تهیه نمونه پودری از مغزه های حفاری
 • طراحی انبار مغزه و آرشیو مغزه های حفاری و نمونه های پودری
 • تفسیر داده های عیاری و ارائه گزارش صحت و دقت آنالیزها (QA,QC)
 • تهیه نمونه های استاندارد و کنترلی
 • تهیه گزارشات پایان عملیات اکتشافی
 • راه اندازی سامانه مدیریت بانک اطلاعاتی اکتشافی
 • مدیریت بانک اطلاعاتی داده های حفاری
 • اعتبارسنجی داده های اکتشافی  
 • نظارت برحفاریهای ژئوتکنیکی و اورینته
 • لاگینگ مغزه های ژئوتکنیکی
 • تهیه نقشه های ژئوتکنیکی
 • تربیت نیروهای متخصص در زمینه اکتشاف و حفاری های اکتشافی
 • خدمات GIS
 • ساخت مدل های سه بعدی ( لیتولوژی ، عیاری ، آلتراسیون و ساختاری)
 • مطالعات زمین شناسی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی
 • گزارشات تخمین ذخیره و گواهی کشف
 • طراحی معادن روباز و زیرزمینی
 • مطالعات فنی و اقتصادی
 • طراحی شیب پایداردرمعادن روباز
 • مانیتورینگ
 • طراحی واجرای سیستمهای نگهدارنده سقوط سنگ
 • مطالعات هیدرولوژی وهیدروژئولوژی
 • طراحی شبکه گمانه های پیزومتر و اجرای آن
 • مدلسازي وتحليل پايداري شيرواني وتونلها و فضاهاي زيرزميني
 • طراحي سيستمهاي نگهدارنده ومحافظ
 • طراحي سيستمهاي رفتارنگاري وانجام مديريت ريسک
 • طراحی استراتژیک معدن
 • بهینه سازی حد نهایی وتعیین عمر بهینه معدن
 • بهینه سازی فازهای استخراجی
 • بهینه سازی برنامه ریزی تولید وایجاد استوک پایل موقت ماده معدنی
 • بهینه سازی عیارحد اقتصادی وتدوین استراتژی عیار حد
 • انجام مطالعات بهینه سازی دامپ های باطله
 • انتخاب بهینه نوع و تعداد ماشین آلات معدنی به لحاظ فنی و اقتصادی
 • تهیه نقشه های اجرایی فازهای میانی وپیت نهایی
 • ارائه طرح های آماده سازی و روباره برداری معدن
 • ارائه طرح های اجرایی معدن دردوره های مختلف زمانی
 • ارائه طرح های اجرایی انباشت باطله و ماده معدنی
 • طراحی الگوی حفاری وآتشباری
 • طراحی سیستم بارگیری و باربری
 • کنترل آب های سطحی وطرح زهکشی
 • خدمات مهندسی پشتیبانی و راهسازی
 • طراحی سیستم های پیشرفته دیسپچینگ باربری
 • تهیه نقشه های اجرایی پایدارسازی های ژئوتکنیکی

آرشیو

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
عضویت در خبرنامه