علی الماسی
مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

دانلود رزومه
عضویت در خبرنامه