مدت قرارداد: 5 سال از تاریخ  92/05/01

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

 

  • جمع آوری اطلاعات و اعتبارسنجی بانک اطلاعاتی
  • آنالیزهای داده های خام اکتشافی
  • تعبیر و مدلسازی واحد های زمین شناسی
  • مطالعات زمین آماری کانسار
  • ساخت مدل بلوکی
  • بررسی اعتبار تخمین
  • کلاسه بندی و تعیین ذخیره نهایی

 

آرشیو

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
عضویت در خبرنامه