مدت قرارداد: 1 سال از تاریخ  92/10/21

کارفرما: مجتمع معادن مس چهارگنبد

زمین شناسی

 • تهیه نقشه زمين شناسی

نظارت

 • نظارت بر عملیات حفاری و نمونه سازی آزمایشگاهی
 • لاگ 4000 متر گمانه‌ی اکتشافی
 • تهیه لاگ شیت گمانه های اکتشافی
 • اعتبارسنجی آنالیز دستگاهی
 • تهیه بانک داده های CR و RQD

 

مدلسازی و تخمین ذخیره

 •  تهیه دیتابیس داده های حفاری
 • اعتبارسنجی فنی داده ها
 • ساخت مدل توپوگرافی و زمین شناسی، کانه زایی, عیاری
 • تخمین ذخیره مس
 • تخمین ذخیره طلا
 • مدلسازی گسل های مضطر و چهارگنبد
 • مدلسازی و تخمین ذخیره شاخص کیفیت توده سنگ RQD
 • ترسیم پلان و مقاطع مدل بلوکی

ژئوتکنیک

 • انجام برداشت های ژئوتکنیکی و  مکانیک سنگی صحرایی
 • تهیه نمونه های ژئوتکنیکی به منظور انجام آزمایش های شاخص
 • نظارت بر اجرای آزمایشات در آزمایشگاه
 • مدلسازی زیر زمینی با نرم افزارهای  UDECو PLAXIS
 • رده بندی مکانیک سنگی محدوده مورد مطالعه

 

آرشیو

ارسال نظر:
ارسال
نظرات کاربران:
عضویت در خبرنامه